מונחים באות "T"

Tabata – סוג של שיטת אימון.

Toes To Bar – TTB or T2B – תרגיל לשרירי פלג גוף עליון ותחתון.