מונחים באות "S"

Squat – SQ – תרגיל לשרירי פלג גוף תחתון.

Snatch – SN – תרגיל לשרירי פלג גוף עליון ותחתון.

Sumo Deadlift High Pull – SDHP – תרגיל לשרירי פלג גוף עליון ותחתון.

Set – "סט": מספר של חזרות. לדוגמא: 3 סטים של 10 חזרות. בדרך כלל נכתב 3X10.

Shoulder Press – SP או Strict Press – תרגיל לשרירי פלג גוף עליון.

Strict Pull Ups – תרגיל לשרירי פלג גוף עליון.

Strict Muscle Up – תרגיל לשרירי פלג גוף עליון.