מונחים באות "P"

Pull Ups – PU – תרגיל לשרירי פלג גוף עליון.

Push Ups – PU – תרגיל לשרירי פלג גוף עליון.

Plank – תרגיל לשרירי פלג גוף אמצעי ותחתון (בעיקר).