מונחים באות "O"

Overhead Squat – OHS – תרגיל לשרירי פלג גוף עליון ותחתון.