מונחים באות "M"

Muscle Up – MU – תרגיל לשרירי פלג גוף עליון.

Machine – כל הגוף 🙂