מונחים באות "L"

Legless Rope Climb – תרגיל לפלג גוף עליון-אמצעי.