מונחים באות "K"

Kipping Pull Up – תרגיל לשרירי פלג גוף עליון.

Kipping Muscle Up – תרגיל לשרירי פלג גוף עליון.