מונחים באות "H"

Hang Clean – HC or Hang Squat Clean – HSC – תרגיל לשרירי פלג גוף תחתון ועליון.