מונחים באות "F"

Front Squat – FS – תרגיל לשרירי פלגי הגוף העליון והתחתון.