משחקי קרוספיט ריבוק 2015 – הארועים

יחידיםקבוצותמאסטרים/צעירים

יום רביעי (22/7/2015)

1# מיקום: חוף ארמוסה – עדיין לא הוכרז.

2# מיקום: איצטדיון הטניס – עדיין לא הוכרז.

 

יום חמישי (23/7/2015)

1# עדיין לא הוכרז.

 

יום שישי (24/7/2015)

1# מיקום: איצטדיון הכדורגל – עדיין לא הוכרז.

2# מיקום: איצטדיון הטניס – ערב.

Snatch Speed Ladder – בדומה לשנה שעברה עם תרגיל ה-Clean. התחרות תבוצע בשלושה סיבובים: רבע גמר, חצי גמר וגמר. הניקוד יינתן למתחרים לפי הזמן שסיימו את המקצה או ביצוע המשקל הכבד ביותר.

3# – איצטדיון הטניס – עדיין לא הוכרז.

 

יום שבת (25/7/2015)

1# מיקום: איצטדיון הכדורגל – אחה"צ.

מקצה ספרינט 1ו-2. שני מקצים של מסלול מכשולים עם מנוחה ביניהם על זמן. הניקוד יינתן לכל מתחרה לפי הזמן בכל מקצה בנפרד.

2# מיקום: איצטדיון הכדורגל – עדיין לא הוכרז.

3# מיקום: איצטדיון הטניס – עדיין לא הוכרז.

 

יום ראשון (26/7/2015)

1# מיקום: איצטדיון הכדורגל – עדיין לא הוכרז.

2# מיקום: איצטדיון הטניס – עדיין לא הוכרז.

יום רביעי (22/7/2015)

1# מיקום: חוף ארמוסה – עדיין לא הוכרז.

 

יום חמישי (23/7/2015)

1# עדיין לא הוכרז.

 

יום שישי (24/7/2015)

1# מיקום: איצטדיון הכדורגל – עדיין לא הוכרז.

2# מיקום: איצטדיון הכדורגל – בוקר.

Synchros – כל זוג בצוות יבצע צמד של תרגילים: Deadlift ו- Muscle Ups על זמן.

Synchros 21 – הזוג הראשון בקבוצה יבצע 21 חזרות.

Synchros 14-7 – הזוג השני בקבוצה יבצע את החזרות כאשר הן מחולקות ל-14 ו-7.

Synchros 8-7-6 – הזוג השלישי בקבוצה יבצע את החזרות כאשר הן מחולקות ל 8, 7 ו-6.

רק לאחר שהזוג הראשון יעבור את קו הסיום, הזוג השני יתחיל במקצה שלו וכך בהתאמה גם הזוג השלישי.

הניקוד יינתן לפי הזמן של כל זוג וכל מקצה ייחשב.

 

יום שבת (25/7/2015)

1# מיקום: איצטדיון הכדורגל – בוקר.

Clean & Jerk – מקצה הגברים: סכום ההרמות הכבד ביותר. מקצה הנשים: סכום ההרמות הכבד ביותר.

2# מיקום: איצטדיון הכדורגל – עדיין לא הוכרז.

 

יום ראשון (26/7/2015)

1# מיקום: איצטדיון הכדורגל – עדיין לא הוכרז.

2# מיקום: איצטדיון הטניס – עדיין לא הוכרז.

יום שלישי (21/7/2015)

1# מיקום: איצטדיון הטניס – בוקר.

Triplet – על זמן:

מאסטרים גילאים 40-44, מאסטרים גילאים 45-49 וצעירים גילאים 16-17.

40 Sit Ups על מכשיר GHD

10 Bar Muscle Ups

50 מטר ריצה עם שק חול (45.35/27.21 ק"ג)

32 Sit Ups על מכשיר GHD

8 Bar Muscle Ups

50 מטר ריצה עם שק חול (54.43/36.28 ק"ג)

24 Sit Ups על מכשיר GHD

6 Bar Muscle Ups

50 מטר ריצה עם שק חול (63.50/45.35 ק"ג)

מאסטרים גילאים 50-54, מאסטרים גילאים 55-59 וצעירים גילאים 14-15.

24 Sit Ups על מכשיר GHD

12 Chest To Bar Pull Ups

50 מטר ריצה עם שק חול (36.28/18.14 ק"ג)

18 Sit Ups על מכשיר GHD

9 Chest To Bar Pull Ups

50 מטר ריצה עם שק חול (45.35/27.21 ק"ג)

12 Sit Ups על מכשיר GHD

6 Chest To Bar Pull Ups

50 מטר ריצה עם שק חול (54.43/36.28 ק"ג)

2# מיקום: איצטדיון הכדורגל – אחה"צ.

Thruster – 1RM

3# מיקום: איצטדיון הכדרוגל – אחה"צ.

Sqt – שלושה סיבובים על זמן.

מאסטרים גילאים 40-44, מאסטרים גילאים 45-49 וצעירים גילאים 16-17.

10 Snatches משקל (43.09/29.48 ק"ג)

200 מטר ספרינט (4X50)

מאסטרים גילאים 55+

10 Snatches משקל (34.01/24.94 ק"ג)

100 מטר ספרינט (4X25)

צעירים גילאים 14-15.

10 Snatches משקל (34.01/24.94 ק"ג)

200 מטר ספרינט (4X50)

יום רביעי (22/7/2015)

1# מיקום: איצטדיון הכדורגל – בוקר.

Long Chipper – על זמן.

מאסטרים גילאים 40-44, מאסטרים גילאים 45-49 מאסטרים גילאים 50-54 וצעירים גילאים 16-17.

1000 מטר ריצה

25 Ground To Shoulders שק חול (45.35/31.75 ק"ג)

25 Box Jump Overs גובה (60.96/45.72 ס"מ)

25 Chest To Bar Pull Ups

50 Wall Ball Shots משקל (9.07/6.35 ק"ג)

25 Chest To Bar Pull Ups

25 Box Jump Overs גובה (60.96/45.72 ס"מ)

25 Ground To Shoulders שק חול (45.35/31.75 ק"ג)

מאסטרים גילאים 50-59, מאסטרים גילאים 60+ וצעירים גילאים 14-14.

1000 מטר ריצה

25 Ground To Shoulders שק חול (31.75/22.67 ק"ג)

25 Box Jump Overs גובה (45.72/30.48 ס"מ)

25 Chin Over Bar Pull Ups

50 Wall Ball Shots משקל (7.25/4.53 ק"ג)

25 Chin Over Bar Pull Ups

25 Box Jump Overs גובה (45.72/30.48 ס"מ)

25 Ground To Shoulders שק חול (31.75/22.67 ק"ג)

2# מיקום: איצטדיון הכדורגל – אחה"צ.

Double Hanger – שלושה סיבובים על זמן.

מאסטרים גילאים 40-44, מאסטרים גילאים 45-49.

100 Double Unders

7 Hang Power Clean & Jerks משקל (83.91/52.16 ק"ג)

מאסטרים גילאים 50-54.

100 Double Unders

7 Hang Power Clean & Jerks משקל (74.84/47.62 ק"ג)

מאסטרים גילאים 55-59.

70 Double Unders

7 Hang Power Clean & Jerks משקל (61.23/43.09 ק"ג)

מאסטרים גילאים 60+ וצעירים גילאים 14-15.

50 Double Unders

7 Hang Power Clean & Jerks משקל (61.23/43.09 ק"ג)

צעירים גילאים 16-17.

70 Double Unders

7 Hang Power Clean & Jerks משקל (83.91/52.16 ק"ג)

יום חמישי (23/7/2015)

1# המיקום: איצטדיון הכדורגל – בוקר.

The Sandwich – על זמן.

מאסטרים גילאים 40-44, מאסטרים גילאים 45-49 וצעירים גילאים 16-17.

80 קלוריות חתירה.

40 Shoulder To Overheads משקל (70.30/47.62 ק"ג)

80 Deadlifts משקל (70.30/47.62 ק"ג)

מאסטרים גילאים 50-54.

80 קלוריות חתירה.

40 Shoulder To Overheads משקל (61.23/43.09 ק"ג)

80 Deadlifts משקל (61.23/43.09 ק"ג)

מאסטרים גילאים 55-59.

80 קלוריות חתירה

40 Shoulder To Overheads משקל (52.16/34.01 ק"ג)

80 Deadlifts משקל (52.16/34.01 ק"ג)

צעירים גילאים 14-15.

60 קלוריות חתירה

40 Shoulder To Overheads משקל (52.16/34.01 ק"ג)

60 Deadlifts משקל (52.16/34.01 ק"ג)

2# – עדיין לא הוכרז.

כתיבת תגובה