מנחים באות "E"

Every Minute On the Minute – EMOM

"כל דקה על הדקה" – מגדיר אימון/תרגיל שיש לבצע בטווח של דקה כאשר מוקצב מראש זמן לאימון. אם מסיימים את התרגיל בפחות מדקה, הזמן הנותר למנוחה. ישנן כל מיני וריאציות לתרגילי EMOM, להלן כמה דוגמאות:

1) 12 דקות EMOM
Deadlift – 4
Pushpress – 4
Boxjump – 4

אפשרות ראשונה: לבצע בטווח של דקה 4 חזרות של Deadlift, כאשר בזמן הנותר מתוך הדקה מנוחה. בדקה הבאה לבצע 4 חזרות של Pushpress, כאשר בזמן הנותר מתוך הדקה מנוחה. בדקה הבאה לבצע 4 חזרות של Boxjump, כאשר בזמן הנותר מתוך הדקה מנוחה. חוזרים לתרגיל הראשון וממשיכים לבצע עד לסיום הזמן שהוקצב מראש.

אפשרות שנייה: לבצע בטווח של דקה את שלושת התרגילים, בזמן הנותר מנוחה. מבצעים עד סוף הזמן שהוקצב מראש.

2) 10 דקות EMOM

7 – Chest to Bar Pullups בכל דקה אי-זוגית.
10 – Wallball בכל דקה זוגית.

בטווח של הדקה הראשונה יש לבצע 7 חזרות של Chest to Bar Pullups, בזמן שנותר מתוך הדקה מנוחה. בדקה השנייה יש לבצע 10 חזרות של Wallball, בזמן שנותר מתוך הדקה מנוחה. בדקה השלישית שוב חוזרים לתרגיל הראשון וחוזר חלילה עד סיום הזמן שהוקצב מראש.

לא משנה באיזו וריאציה עושים את ה-EMOM, הניקוד הוא סך כל החזרות שנעשו.