מונחים באות "B"

Back Squat – BS – תרגיל לשרירי פלג גוף תחתון.

Barbell – "ברבל" – מוט ברזל עליו טוענים את המשקולות. הסטנדרטים האולימפיים של המוטות הם: גברים – 20 ק"ג, נשים – 15 ק"ג. כמובן שישנם מוטות עם משקלים נמוכים יותר.

Body Weight – BW or BWT – "משקל גוף". כאשר נרשם המונח BW בתרגיל. על המתאמן לעבוד עם משקל הגוף שלו בלבד (ללא משקולות) או לחלופין אם מצוין, משקולות במשקל השווה למשקל הגוף.

Butterfly Kipping Pull Up – תרגיל לשרירי פלג גוף עליון.

Butterfly Kipping Muscle Up – תרגיל לשרירי פלג גוף עליון.

Box – "בוקס" – הבית השני של מתאמני קרוספיט. מכוני כושר של קרוספיט נקראים "בוקס" כי בדרך כלל הם ממוקמים בתוך מבנים ו/או אזורים תעשייתיים.

Bench Press – BP – תרגיל לשרירי פלג גוף עליון.