מונחים באות "A"

As Many Rounds (or Reps) As Possible – AMRAP -"אם ראפ": עד כמה סיבובים/חזרות שניתן. הכוונה לעשות עד כמה שניתן חזרות/סיבובים של תרגילים מסוימים בזמן נתון. לדוגמא: 10XPullups, 10XPushups, 10XSquats בזמן של 6 דקות. הניקוד הוא סך כל הסיבובים/חזרות שנעשו בזמן הנתון.

Ass 2 Grass (or Ground) – A2G  – תרגיל לשרירי פלג גוף תחתון.